Jacques Lipchitz (Chaim Jacob Lipchitz aka)

1891 1973
(Lituanie) 1891 /   (Italie) 1973